تعریف عرق کردن :؛:؛:

گزارش گردش خون + گزارش هضم غذا + گزارش شیرابه معده + گزارش گردش فضولات 

 انواع عرق کردن :

۱- بوی عرق خیلی تند و تیز و بدبو نشانه از غلبه خلط صفرا ( گرمی و خشک) میباشد .

۲- عرق های داغ و گرم در تب رخ میدهد و درتمام خلط بیماران رخ میدهد و با خوردن داروهای کاهنده تب ٬ بیماربهبود میابد .

۳- عرق های سرد : درتب های حاد و سخت و شدید ٬ برای بیماران مفید نیست یعنی رطوبت بدن بیمار زیاد و خام است و ازطرفی حرارت ذاتی بدن ( ۳۷/۲) و حرارت تب نمیتواندآن را پخته و تحلیل و از بدن خارجش کند و این تب نیروی جسمانی بیماررا تحلیل میبرد .

۴- عرقی که بوی گند و تعفن بدهد نشانه از عفونت اخلاط چهارگانه بدن است .

۵- عرق ترشیدگی بالاخص در افراد پیر و کهنسال ظاهر میشود که نشانه از ترشی خلط بلغم ( سرد و تر) دارد .

۶- عرق سیاهرنگ و خاکستری و چرک بسیار غلیظ نشانه از غلبه خلط سودا ( سرد و خشک ) میباشد .

۷- عرق زرد با مزه تلخی ٬ نشانه از غلبه خلط صفرا ( گرم و خشک ) است .

۸- عرق ترش معمولی نشانه از رطوبت رقیق بدن است .

۹- عرق سفید نشانه از رطوبت بدن است .

۱۰- عرق کردن یک قسمت خاص از اندام ها یعنی یک بیماری مفقوده در آن موضع خودنمایی میکند و باید شناسایی شود .

۱۱- عرق ریزی از ناحیه سرو گردن و سینه ٬ یعنی قوت حیوانی این بدن کاهش یافته است و اگر عرق سرد باشد بنظر مضر میباشد .

۱۲- عرق کردن با اسهال و استفراغ و ادرار مضر است .

۱۳- کسی که کم عرق میکند و میگوید من اصلا عرق نمیکنم نشانه از خشکی بدن و کمی رطوبت و بسته بودن منافذپوست به علل چرک های قدیمی و مزمن است .

۱۴- عرق زیاد بیمار نشانه از رسوبات اخلاط کثیف در عروق است .

۱۵- عرق پرخوری یعنی فردی که هیچ علایم بیماری ندارد که بر اثرپری معده است .

۱۶- عرق زیاد سال ۱۲ ماه یعنی کسی که یا بدنش رطوبی و پف کرده و یا سوراخ های پوستش گشادگی دارد یا بدنش بسیار قوی است و دفعش بالاست و با ریختن عرق سبک میشود .

۱۷- عرق دست و پا : را میتوان نشانه حضور فعال خلط بلغم ( سرد و تر) بوده که پوست همیشه نرم میشودو این دسته خوابشان زیاد است و باید تغذیه طبع گرم بیشتر مصرف کنند و دست و پا را در اب نمک بگذارید.

💊💊💊💊💊💊

راهکارها 

۱- حمام با روش های قدیمی سبب دفع چرک ها و دفع خلط های غلیظ میشود و چه اشکالی دارد که ما هر چندگاه یکبار به حمام های سنتی برویم 

۲- پرهیز از خوردن سبزی زیاد شنبلیله + سیر+ گوشتهای گاو و گوساله + گوشتهای پیر حتی گوسفندی + پرهیز از تغذیه های گرم و خشک + مصرف نوبه ای دمنوش مریم گلی و گلپوره و گلنار و اب زرشک رقیق و پودر سماق روی گوشت قرمز و عرق بید و عرق زوفا و خوردن آبغوره بدون نمک و سبزی ریحان کوهی و نمک با آویشن و آب انجیرو عرق کرفس وعسلاب و روغن گرم و یا سرد متناسب با گزارش تعریق و کاهش تغذیه سنگین و مصرف آب سیب خانگی و سبزی نعناع و دمنوش گلسرخ 

۳- استفاده از لباسهای نخی 

👥👥👥

انشالله همگی دراین باب تحقیقات علمی خودرا فقط با نگاه طب سنتی ارائه بدهید.