فقر آهن علت اصلی پرخاشگری از نظر طب سنتی

 یک متخصص زنان در گفتگو با خبرنگار کلینیک باشگاه خبرنگاران گفت: ضعف و بی حالی در خانم ها علت های متفاوتی دارد که گاهی به بیماری های سیستمی، فقر آهن، بیماری های غدد داخلی مانند تیروئید، بیماری قلبی‌، کلیوی و ... طیف وسیعی بیماری ها به خانم ها ضعف و بی حالی دست می دهد.

 وی خاطرنشان کرد: ضعف و بی حالی، پرخاشگری اختلال در خواب، زود خسته شدن، خشکی پوست، ریزش مو، از نشانه های فقر آهن در خانم هاست.

http://www.tim.ir/news/368/%D9%81%D9%82%D8%B1-%D8%A2%D9%87%D9%86-%D8%B9%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C/

انجمن تحقیقات طب سنتی ایران وابسته به دانشکده علوم پزشکی تهران