ا- دیسک کمر 

🇷🌹برای درمان دیسک کمر:

  👈ده تا رطب تازه بدون هسته را با یک قاشق زنجبیل سائیده مخلوط کرده به صورت خمیر در آورده و این خمیر را روی یک عدد دنبه به پهنای کف دست و قطر نیم سانت مالیده و آنرا درست روی گودی کمر گذاشته و میگذاریم به مدت ۴۸ ساعت بماند. این کار را هفته ای دوبار انجام میدهیم بعد از یک الی دوماه دیسک درمان میشود.

۲- دیسک گردن 

فقط مالیدن روغن بادام تلخ آرام + دوری از سردیجات