🌷💊💊💊سوال عسلاب یعنی چه 

۱-بلی یک قاشق عسل را در یک لیوان آب ولرم عسلاب میگوییم

۲- اگر غلبه خلط صفرا دارید اندکی کاسنی و یا بارهنگ و یا پودر لیموعمانی و... افزوده شود.

۳-اگر سرد مزاج رحمی و یا مجاری ادراری دارید تا سه لیوان عسلاب عالیست اگر گرده گل اضافه شود و یک نخود ژل رویال هم افزوده شود بسیار معرکه میشود .

۴- اگر سنگ کلیه سخت و درناک دارید عسلاب در یک مرحله تا هشت مرحله عالیست البته درد شدید باشد.

۵- بعد از مجامعت شرعی و غسل که با بدن داغ لز حمام بیرون میایید یک لیوان عسلاب ///جایگزین اسپرم خارج شده میشود 

۶- عسلاب در ظرف چند ثانیه بدن را امداد میکند و کمتر درپی ب کمپلکس و مولتی ویتامین باشید .

۷- عسلاب را با پودر هفت مغز خشکبار ( پسته و فندوق و بادام و بادام شامی و بادام هندی و چلغوز و گردو )مخلوط کنید و ناشتا میل شود برای تقویت مغز سرد و تر و آلزایمری و کمبود حافظه و ضعف جسمی و تقویت کمر و امورجنسی عالیست .

مصلح گرمی عسلاب نصفه لیموترش است