سوال

چه روش های ساده دارید ? واسه افزایش میل جنسی خانمها میشه بگید چی خوبه? 

پاسخ

پرهیز از سردی جات و خوردن گرمی و مواد تقویت کننده 

عرق رازیانه و همچنین دم کرده خولنجان البته اگر طبع گرم باشد 

 طبع سرد, همین با عرق انیسون  بمدت 21روز 

✅ برای تحریک شهوت خانم هایی که ازدواج کرده اند ولی هورمون استروژنشان کم است باید در جیره غذایی هفتگی 2 یا سه نوبت کرفس باشد حالا چه خورشت چه اب و...و هر روز عصرانه چای رازیانه ویا 1.5 الی 2 گرم از گرده های شکوفه درخت خرما استفاده کنند ؛البته این سه مورد را کسانی هم که بلوغ دیررس دارند می توانند انجام دهند. 

 دکتر سید حسن ضیائی 

✅ مصرف شکوفه خرما و همینطور شکوفه سنجد باعث افزایش میل جنسی بانوان میشود همینطور مخلوط نرم شده بهمن سرخ وسفید هم خیلی نافع است البته داروهای دیگه ای هم وجود داره که تخصصی اه وبسته به نوع مشکل قابل تجویز است