سوال

سرفه های سخت را برای درمانش چه کنیم

پاسخ

اگر فقط سرفه دارید شکر تیغال و به دانه و بارهنگ و تخم شربتی رو در یک لیوان آب جوش دم کنید کم کم میل کنید

اگر سرفه همراه با خلط است تجویز بالا همراه باترکیب گل بنفشه، پنیرک،گل ختمی، نعناع، پونه و آویشن مساوی یک قاشق غذاخوری در 3لیوان آب جوش دم کنید و صاف نموده و بعد از غذاها سه وعده با عسل استفاده نمایید

اسناد مهربانی