ازبین بردن کیست تخمدان

 درمان بیماریهای زنان عفونت و از بین بردن کیست تخمدان و جلوگیری از بوجود آمدن مجدد کیست در تخمدان:

 یک مشت نخودخام آبگوشتی را در یک لیتر آب بجوشانید وسپس صاف کنید داخل حمام در یک طشت بزرگ ریخته و آب داغ اضافه نمائید تا کل شکم را فراگیرد 15 تا 45 دقیقه در آن بنشینید هفته ای 3 روز انجام دهید تا عظمت خدا در این درمان مشاهده کنید

استاد مهربانی