سلام استاد بچه دوماه هست وقتی ادرار میکنه گریه میکنه

آیا عفونت داره پسره

ایا درمانی داره برای بچه دوماهه ؟

پاسخ

دمکرده گل بنفشه

ماساژ زیر شکم با روغن گل بنفشه

استاد مهربانی